Čo je technická normalizácia?

Technická normalizácia je stanovenie a používanie pravidiel zavádzajúcich poriadok do činnosti v danej oblasti ku prospechu a za účasti záujemcov najmä pre dosiahnutie celospoločenskej optimálnej hospodárnosti, pri dodržaní funkčných a bezpečnostných požiadaviek.

najčastejšie otázky modulové vzdelávanie

Novinky z oblasti technickej normalizácie

Graf_11

Vianočná koleda pravdy o technickej normalizácii

Tento príspevok obsahuje porovnanie výsledkov činnosti za rok 2015 dvoch národných normalizačných orgánov (NNO) v dvoch členských krajinách EÚ, ktoré ešte v roku 1992 tvorili spoločný štát. Správa je založená na objektívnych údajoch zverejňovaných oboma (NNO) na svojich webových stránkach.

Graf_1

Stav technickej normalizácie do októbra 2015 v grafoch

Ako každý mesiac aj dnes prinášame ďalšie informácie o stave technickej normalizácie na Slovensku do októbra 2015 vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka na priložených grafoch.