Vitajte na odbornom webe NORMALIZACIA.SK

Vážení priatelia a priaznivci technickej normalizácie, vážená odborná verejnosť, vitajte na novovytvorenom odbornom diskusnom portáli NORMALIZACIA.SK, ktorý vznikol ako reakcia na dlhodobý nepriaznivý vývoj vo vnímaní a postavení technickej normalizácie a technických noriem v Slovenskej spoločnosti. Cieľom portálu bude priblížiť technickú normalizáciu aj s jej významom, kladmi a nedostatkami bližšie k tým, ktorí považujú túto oblasť za dôležitú súčasť vzdelania, ekonomiky, hospodárstva, bezpečnosti, kvality života a vytvárania podmienok konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia.

Bude to priestor na odborné diskusie a najmä na popularizáciu technickej normalizácie medzi širokou odbornou a technickou verejnosťou, študentmi a všetkými, ktorí by ju mali spoluvytvárať, uplatňovať vo svojom živote a práci a využívať vo svoj prospech. Veríme, že aj s Vašou pomocou a podporou dokážeme pomôcť odstrániť pomerne vysoký stupeň slovenského „analfabetizmu“ vo vzťahu k technickej normalizácii a pokúsme sa jej prinavrátiť jej pôvodné poslanie a vážnosť.

Ako portál funguje a akým spôsobom sa môžete zúčastňovať na tvorbe jeho obsahu si môžete prečítať v časti Ako používať web normalizácia.sk

Prajme portálu, aby bol životaschopný a vyplnil dlhodobo vytváranú prázdnotu a nedostatok komunikácie medzi odbornou verejnosťou v oblasti pre ktorú vznikol.