V akom postavení a stave je technická normalizácia v súčasnosti?

Na Slovensku sa v súčasnosti technická normalizácia nachádza v dosť nezávideniahodnej situácii. K tomuto stavu sme dospeli postupným znižovaním záujmu slovenských podnikov a inštitúcií o technické normy (tvorbu a používanie) a to z viacerých dôvodov. Vstup do EÚ, pretrvávajúci omyl, že niekto to za nás v Bruseli robí a určuje, voľný trh s tovarom a službami, omyl 21. storočia, že technické normy nie sú záväzné napriek tomu, že sú nevyhnutne nutné na realizáciu bezpečných technických riešení, výrobkov a služieb, problematická vymožiteľnosť plnenia požiadaviek na čokoľvek, dlhodobá nedostatočná podpora štátu v oblasti koncepcie politiky technickej normalizácie a rad ďalších skutočností sú tými dôvodmi prečo tomu tak je.

Ak chceme nájsť východiská a riešenia tohto stavu skúsme si ukázať v číslach ako na tom v súčasnosti technická normalizácia je. V roku 2013 bol v rámci reformy štátnej správy zrušený Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN), ktorý 20 rokov zabezpečoval vydávanie technických noriem a celú oblasť technickej normalizácie národnú, medzinárodnú aj európsku. Od roku 2014 túto oblasť zabezpečuje Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR prostredníctvom asi 15-20% počtu pracovníkov v porovnaní so SÚTN. Výsledky normalizačnej činnosti za rok 2014 takto redukovaného počtu ľudí sú uvedené v nasledovných grafoch.

Po ich preštudovaní si treba položiť určite niekoľko otázok. Skúsi to niekto? Zapojme sa do diskusie.