Stav technickej normalizácie do októbra 2015 v grafoch

Ako každý mesiac aj dnes prinášame ďalšie informácie o stave technickej normalizácie na Slovensku do októbra 2015 vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka na priložených grafoch. Tento mesiac sa situácia preberaných noriem so sústavy STN prekladom mierne zlepšila až na podiel 17,3 % z celkového počtu vydaných noriem v mesiaci október. Je to však výsledkom nízkeho celkového počtu vydaných noriem v tomto mesiaci, ktorých bolo len 110, čo predstavuje len 50 % z bežného počtu vydaných noriem v ostatných mesiacoch. Takže vrátanie tohto mesiaca bolo od začiatku roku 2015 do dnešného dňa úradom vydaných celkovo 1464 technických noriem, z čoho len 62 technických bolo preložených do slovenského jazyka t. j. cca 4,3 %.