Štatistika vývoja technickej normalizácie 2015

V priložených grafoch si môžete pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá s vydávaním technických noriem v SR podľa kategórií v roku 2015. Klesajúci minuloročný trend vydávania technickým noriem bez prekladu v anglickom jazyku sa potvrdzuje aj v prvých dvoch mesiacoch a kedy z 285 vydaných noriem bolo v slovenskom jazyku vydaných iba 8 noriem z toho dve pôvodné STN a iba 6 noriem bolo prevzatých prekladom, čo je skutočne neuveriteľne nízke percento, iba 1,4 %.