Porovnanie stavu normalizácie v SR a ČR do septembra 2015

Prinášame Vám ďalšie fakty o stave technickej normalizácie na Slovensku v číslach v porovnaní s Českou republikou. Trend len potvrdzuje klesajúcu tendenciu prekladov EN noriem do slovenského jazyka a veľmi nízky podiel externých spracovateľov STN noriem, kde chýbajú informácie úradu o spracovateľoch normalizačných úloh od júla 2015. Výsledkom toho je, že zatiaľ čo v českej republike boli schopní preložiť až 754 EN noriem z celkového počtu 1521 vydaných ČSN noriem, na Slovensku je to len úbohých 43 EN noriem z celkového počtu 1353 vydaných STN noriem.

Slovensko v grafickom vyjadrení:

Česká republika v grafickom vyjadrení: