Porovnanie stavu normalizácie v SR a ČR v roku 2016

Už v minulom roku sme uverejnili podobné porovnanie za obdobie od januára 2015 do septembra 2015, kde sme konštatovali výraznú klesajúcu tendenciu prekladov EN noriem do slovenského jazyka oproti Českej republike. Aktuálne porovnanie potvrdzuje, že tento stav sa výrazne nezmenil ani v roku 2016.