Máme na Slovensku dobrú legislatívu vo vzťahu k technickej normalizácii?

Základným právnym rámcom pre technickú normalizácie je zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je úplne jasné, že keď Slovensko 1. mája 2004 vstúpilo do Európskej únie malo povinnosť implementovať do tohto zákona množstvo právnych predpisov EÚ.

Máme rok 2015 a dodnes sa tak nestalo. Pre zaujímavosť Vám v prílohe uvádzame príklad, ako by mohol alebo mal takýto zákon dnes vyzerať. Nie je to podľa Vás ďalší dôvod, prečo sa technická normalizácia nachádza v tejto situácii? Na Slovensku nikomu nevadí tento dlhoročný protiprávny stav zákona č. 264/1999 Z.z.? Skúsme o tom diskutovať.

Zákon 264/1999 a jeho futuristické znenie