Novinky

Vianočná koleda pravdy o technickej normalizácii

Tento príspevok obsahuje porovnanie výsledkov činnosti za rok 2015 dvoch národných normalizačných orgánov (NNO) v dvoch členských krajinách EÚ, ktoré ešte v roku 1992 tvorili spoločný štát. Správa je založená na objektívnych údajoch zverejňovaných oboma (NNO) na svojich webových stránkach.

Stav technickej normalizácie do októbra 2015 v grafoch

Ako každý mesiac aj dnes prinášame ďalšie informácie o stave technickej normalizácie na Slovensku do októbra 2015 vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka na priložených grafoch.

Porovnanie stavu normalizácie v SR a ČR do septembra 2015

Prinášame Vám ďalšie fakty o stave technickej normalizácie na Slovensku v číslach v porovnaní s Českou republikou. Trend len potvrdzuje klesajúcu tendenciu prekladov EN noriem do slovenského jazyka a veľmi nízky podiel externých spracovateľov STN noriem.

Stav technickej normalizácie do augusta 2015

Prinášame ďalšie informácie o stave technickej normalizácie na Slovensku do augusta 2015 vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka na priložených grafoch.

Porovnanie stavu normalizácie v SR a ČR

Ako sa v ďalšom období vyvíja technická normalizácia na ÚNMS SR vo vzťahu k počtu vydaných noriem a ich prekladov do slovenského jazyka si môžete pozrieť na priložených grafoch.

Štatistika vývoja technickej normalizácie do apríla 2015

V priložených grafoch je uvedený ďalší vývoj, preberania technických noriem v SR podľa rôznych hľadísk v období do apríla 2015. Klesajúci minuloročný trend vydávania technickým noriem bez prekladu v anglickom jazyku sa potvrdzuje aj v hodnotenom období roku 2015.

Deň nezávislosti technickej normalizácie?

Dňa 14. januára 2015 sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Rady pre technickú normalizáciu (RTN), ktorá je stálym odborným poradným orgánom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V akom postavení a stave je technická normalizácia v súčasnosti?

Na Slovensku sa v súčasnosti technická normalizácia nachádza v dosť nezávideniahodnej situácii. K tomuto stavu sme dospeli postupným znižovaním záujmu slovenských podnikov a inštitúcií o technické normy (tvorbu a používanie) a to z viacerých dôvodov.