Zaujímavá forma vzdelávania o technickej normalizácii

CEN a CENELEC v spolupráci s európskou asociáciou zastupujúcou záujmy (MSP) malých a stredných podnikov Small Business Standards (SBS) vytvorili novú možnosť tzv. elektronického kurzu modulového vzdelávania o technickej normalizácii, s cieľom zvýšiť záujem MSP o technické normy a zároveň ich vo väčšej miere zapojiť do procesov tvorby technických noriem. Podľa nás je táto elektronická forma vzdelávania veľmi dobrým nástrojom aj pre ostatných, ktorí stále nemajú jasno v tom, na čo je technická normalizácia dobrá, ako sa skutočne vytvára.

Elektronický kurz obsahuje šesť vzdelávacích modulov:

1. Čo sú technické normy (TN) a aký význam majú pre moju firmu?
2. Kto a ako tvorí TN?
3. Z akých dôvodov by som mal používať TN?
4. Čo môžem získať z účasti na tvorbe TN?
5. Ako nájdem dokument o konkrétnych TN a ako ho mám použiť?
6. Ako môžem ovplyvniť obsah TN?

Na začiatku každého modulu sa uvádza prehľad jeho vzdelávacích cieľov, po ktorom nasleduje animácia vysvetľujúca problematiku modulu na konkrétnej situácii a podrobnejšie informácie o téme modulu. Po absolvovaní každého modulu si môže účastník kurzu overiť svoje vedomosti a po úspešnom absolvovaní všetkých modulov si môže vytlačiť osvedčenie o absolvovaní kurzu. V siedmom, informatívnom module sú uvedené prípadové štúdie o výhodách účasti na tvorbe a používaní technických noriem.

Vyskúšajte, aké sú Vaše vedomosti z tejto oblasti a určite oceníte veľmi dobrý nápad autorov tejto zaujímavej internetovej aplikácie. Slovenská verzia elektronického vzdelávacieho kurzu je dostupná na stránke www.standards-esme.eu