Oprávnený záujem občanov, alebo štátnych orgánov?

Oprávnený záujem občanov, alebo štátnych orgánov?

od Gilian » Február 14th, 2015, 12:05 pm

Táto téma je nadväzujúcou témou k predchádzajúcemu článku „Čudesná situácia okolo STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2“. V tomto článku sme upozorňovali na to, že úrad sa akosi nemá k činu a konečné návrhy zmien STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2 odovzdané 15.12.2014 ležia na stole úradníkov bez akéhokoľvek posunu v riešení. Avšak 9.2.2015 sa situácia „zásadne“ mení, pretože APPO SR ako spolupracujúcemu subjektu (spracovateľovi uvedených úloh) bol doručený list (príloha č. 1), v ktorom úrad vracia návrh STN 73 0802/Z2 na dopracovanie. Odhliadnuc od toho, že úrad upozorňuje APPO SR na nesúlad vypracovaného návrhu STN 73 0802/Z2 so zmluvou o spolupráci, čo je úplným nezmyslom (pozri odpoveď APPO SR na list v prílohe 2), je z obsahu listu zrejmé, že pod pojmom „dopracovanie“ má úrad na mysli zmeniť návrh tak, aby vyhovoval všetkým, aj tým, ktorým nevyhovuje a aby rešpektoval zároveň požiadavky oprávneného záujmu. To, ako úrad zistil, že predmetný návrh nevyhovuje zainteresovaným stranám ani oprávnenému záujmu je dodnes záhadou (možno aj samotnému úradu), pretože konečný návrh nebol úradom vôbec postúpený na záverečné hlasovanie členom komisie TK17, v ktorej sa spracovával. Aby spolupracujúci subjekt pochopil, ako orgány štátnej správy vnímajú oprávnený záujem, tak úrad zaslal e-mailom tento dokument:
Záznam z konzultačného stretnutia pracovníkov ÚNMS SR a zástupcov orgánov s oprávneným záujmom k riešeniu situácie súvisiacej s revíziou normy STN 73 2901 a vypracovaním zmien Z2 k normám STN 73 0802 a STN 73 0834 (pozri prílohu č. 3).
Pravdepodobne by sme mali objasniť všetkým, prípadne trošku osviežiť pamäť aj úradníkom orgánov štátnej správy, čo sa naozaj rozumie pod termínom oprávnený záujem v súvislosti s touto problematikou. Zákon č. 264/1999 Z.z., ktorý je síce taký aký je, ale je platný a úrad ho v prvom rade musí rešpektovať ako celok (čo úrad robí iba občas, ak mu to vyhovuje a ešte aj nevhodne) v §1 písm. a) upravuje:
a) spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len „oprávnený záujem").
Z uvedeného je zrejmé, že úrad aj zástupcovia orgánov s oprávneným záujmom pravdepodobne nepostupujú v súlade s oprávneným záujmom občanov, keď požadujú, aby bol návrh STN 73 0802/Z2 dopracovaný predovšetkým v súlade so záujmom tej zainteresovanej strany, ktorá predstavuje pravdepodobne iný "oprávnený záujem", ako je požiarna bezpečnosť stavieb. Myslíte, že je to zložité? Nie je. V súčasnosti totiž orgány štátnej správy často zabúdajú načo tu vlastne sú a uprednostňujú (pravdepodobne nechtiac alebo z nedostatku kompetencie), pred zákonom stanoveným oprávneným záujmom občanov, ktorým je ochrana zdravia, bezpečnosť alebo majetok osôb a ochrana životného prostredia, skupinové záujmy niektorej zo zúčastnených strán, ktoré sú čisto komerčné (často označované so strany orgánov štátnej správy ako ekonomické až hospodárske - pozri iné apekty).
Tomu nasvedčuje aj citácia z uvedeného záznamu z konzultačného stretnutia:
Zástupcovia ministerstiev skonštatovali, že si cenia technické znalosti členov TK 17, avšak pri svojej práci majú zohľadňovať viacero hľadísk, pričom PBS je len jedným z týchto aspektov.
Ing. Holeček skonštatoval, že orgány s oprávneným záujmom majú spoločný názor, ktorý je potrebné vziať do úvahy a aj na tomto základe by mal úrad rozhodnúť.
Tento prípad bude asi veľmi zaujímavou témou pre expertnú nezávislú organizáciu Transparency International v súvislosti s pochybnou nezávislosťou technickej normalizácie od štátnej moci, jej netransparentnosťou (pozri Nariadenie Európskej komisie a rady EÚ č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii) a pochybeniami pri výkone štátnej správy (o čom by mal Ing. Holeček, ako bývalý (prečo asi?) predseda ÚNMZ v Českej republike a terajší (prečo asi?) poradca predsedu ÚNMS SR niečo vedieť).

http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/02/Priloha_1.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/02/Priloha_2.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/02/Priloha_3.pdf

PS: Za to, že ste mali odvahu prečítať tento článok až do konca Vám poskytujeme, ako bonus, názory občanov na kauzy, ktoré sa v mnohých súvislostiach, len "čisto náhodne", podobajú na to, čo ste si dovolili prečítať (pozrite si videá):

http://tv.hnonline.sk/porota-hntv-146/dag-danis-v-porote-liptak-musel-skoncit-na-policii-kritizoval-smer-a-pentu-653524
https://www.youtube.com/watch?v=oq2oXMsdhZc

POZNÁMKA AUTORA: Každá organizácia či orgán štátnej správy má v technickej komisii iba jeden hlas, aj keby bolo v technickej komisii viac ľudí z jednej organizácie - to je európsky princíp vyváženosti a dobrovoľnosti technickej normalizácie. V rámci TK 17 majú štátne orgány 2 hlasy, slovom "dva hlasy". Ak sa s tým akýkoľvek štátny úradník v 3. tisícročí nevie duševne vysporiadať, nech odíde úradovať mimo EÚ alebo ne ide robiť niečo poriadne. Keby počet hlasov mal závisieť od iných parametrov, tak by orgány štátnej správy mali v komisii TK 17 0 hlasov , pretože na posledné roky ich rezorty neurobili pre technickú normalizáciu absolútne nič, nechali ju úplne zruinovať a dnes sa oháňajú oprávneným záujmom v oblasti technickej normalizácie. Dobré ráno súdruhovia!!!
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron