Čudesná situácia okolo STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2.

Čudesná situácia okolo STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2.

od Gilian » Február 1st, 2015, 8:19 am

Veľmi zaujímavá situácia sa odohráva v „zákulisí“ Úradu pre normalizáciu metrológia a skúšobníctvo SR v oblasti technickej normalizácie vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti stavieb. V minulom roku sa pomerne zložitým procesom rodili dve zmeny STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2. Technická komisia TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom na týchto úlohách pracovala v podstate celý rok 2014. Tieto zmeny boli vyvolané revíziou STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Išlo najmä o skutočnosť, že v súvislosti s energetickou politikou EÚ je nutné pristúpiť k zvýšeniu hrúbok tepelných izolácií v zatepľovacích systémoch. V prípade použitia horľavých tepelných izolácií, ktoré sú reprezentované najmä polystyrénom samozrejme dochádza k podstatnému zvýšeniu požiarneho nebezpečenstva. A tu sa zdá, že padla kosa na kameň. Záujmová lobby používateľov horľavých tepelných izolácií nedokázala získať väčšinu pre podporu svojho návrhu oboch zmien a záverečné návrhy oboch zmien noriem, ktoré boli odovzdané 15.12.2014 ležia do dnešného dňa na stole úradníkov a všetci sa tvária, že problém neexistuje. Asi si nikto nechce "páliť prsty" s touto citlivou témou. Pokiaľ však úrad nekoná v tejto veci podľa platného rokovacieho poriadku a štatútu, tak je tu potom otázka, za čo nečinní úradníci poberajú plat? To, že konečný návrh nevyhovuje niektorým členom komisie je prirodzeným výsledkom technického kompromisu. Chyba je len v tom, že tá menšia skupina nespokojných zastáva názor, že väčšina by sa mala podriadiť menšine, pokiaľ je to "politicky žiaduce". Samozrejme, že pracovníci úradu sú asi pod veľkým tlakom, a tak zabúdajú na čo tam vlastne sú. Situácia sa dostala až do takej absurdnosti, že predseda komisie a predsedovia subkomisií dostali návrh, či by nebolo dobré znížiť počet členov v komisii, aby sa vraj dosiahol „vyvážený stav“ asi vzhľadom na „požadovaný opačný výsledok hlasovania“ v komisii.
To už naozaj zaváňa normalizačnými červenkastými praktikami, čo úplne popiera princíp dobrovoľnosti a nezávislosti technickej normalizácie podľa Nariadenia EPaR č.1025/2012. Avšak, čo sa dá čakať od štátneho orgánu, ktorý už z princípu nikdy nebude môcť byť nezávislým normalizačným orgánom. Samozrejme, že počet členov TK 17 je neúmerne vysoký, čo však spôsobil práve bývalý SÚTN, keď schvaľoval za členov komisie účelovo množstvo nominantov, z ktorých mnohí nemajú ani poňatia čo je požiarna bezpečnosť stavieb, pretože na to nemajú odborné predpoklady. Títo ľudia nikdy nemohli a ani neurobili nič pre tvorbu akýchkoľvek noriem na PBS a sú tam len preto, aby podporili jedinú vec a to je presadenie záujmov horľavých tepelných izolácií. Takže čo si v minulosti SÚTN a terajší ÚNMS SR vlastným zlým prístupom navarili, to teraz nevládzu akosi prehltnúť. Paradoxné je to, že väčšina technických komisií funguje len formálne a ich členovia sa nezišli už niekoľko rokov, to ale doteraz neprekážalo. Bude veľmi zaujímavé sledovať ako politika a záujmy skupín budú účinkovať v procese tvorby noriem a či sa štátny úradníci budú správať naozaj profesionálne a nezávisle. Zatiaľ to nevyzerá presvedčivo. Uvidíme.
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron