Financovanie normalizácie verzus požiarna bezpečnosť

Financovanie normalizácie verzus požiarna bezpečnosť

od Gilian » December 14th, 2014, 12:14 pm

Zastavenie financovania technickej normalizácie so strany štátneho rozpočtu má vážny negatívny vplyv najmä na oblasti technickej normalizácie, ktoré súvisia s bezpečnosťou. Takouto oblasťou je aj oblasť požiarnej bezpečnosti resp. ochrany pred požiarmi. Oblasť ochrany pred požiarmi patrí medzi základné oprávnené záujmy štátu vo vzťahu k ochrane zdravia a životov občanov Slovenskej republiky. Túto úlohu štátu má zabezpečovať Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Prezídia HaZZ. Medzi základné požiadavky na stavbu patrí aj druhá najdôležitejšia požiadavka a to je jej protipožiarna bezpečnosť (PBS), ktorá sa navrhuje a rieši v rámci projektovej dokumentácie stavby na základe požiadaviek technických noriem súboru STN 92 0201 a ďalších súvisiacich noriem rady STN 92 XXXX alebo v prípade zmien starších stavieb podľa súboru STN 73 08XX. V žiadnom prípade nie je možné navrhnúť riešenie PBS bez použitia týchto noriem. Absolútne zarážajúca je skutočnosť, že hoci štát na základe platných právnych predpisov ustanovuje povinnosti MV SR v oblasti technickej normalizácie v §17 ods.1 písm. k) kde ustanovuje, že MV SR zabezpečuje a podieľa sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred požiarmi, skutočnosť je úplne iná. Už niekoľko rokov štát, dostatočný spôsobom, neplní túto svoju povinnosť a financovanie tvorby technických noriem v tejto oblasti vôbec nezabezpečuje. Situácia je taká kritická, že v technickej komisii TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom sa technické normy na riešenie PBS už niekoľko rokov tvoria na základe financovania členmi technickej komisie alebo za pomoci občianskych združení. Preto sa za posledné 4 roky tvorili a vydávali pôvodné technické normy len v oblasti požiarenej bezpečnosti elektrických inštalácií, ktorých bolo spracovaných celkovo 10 (STN 92 0203, STN 92 0204, STN 92 0205, STN 92 0206, STN 92 1101-1, STN 92 1101-2, STN 92 1101-3, STN 92 1101-4, STN 34 7661, STN 33 2312) a spracovala sa len jedna revízia STN 92 0241, je zmena STN 92 241/Z1 a dve zmeny pôvodných STN rady 73 08XX pre oblasť riešenia PBS. To skutočne nenasvedčuje, že štát si uvedomuje svoju zodpovednosť voči občanom Slovenskej republiky. Pre zaujímavosť uvádzame štatistický prehľad rady existujúcich noriem rady STN 92 XXXX, z ktorého je zrejmé, že už od roku 2007, kedy naposledy bola revidovaná STN 92 0201-2 sa vývoj v oblasti udržiavania a aktualizácie týchto noriem (okrem už uvedenej oblasti elektrických inštalácií) skoro úplne zastavil, vďaka nezáujmu štátu o podporu tejto oblasti normalizácie (pozri graf 1). Podobná situácia je aj v oblasti návrhových noriem na riešenie PBS rady STN 73 08XX, kde väčšina týchto noriem má viac ako 3 zmeny a niektoré viac ako 5 zmien, čo je z hľadiska ich používania absolútne nevyhovujúce (pozri graf 2). Odhliadnuc od toho, že v technicky civilizovanej krajine sa robia revízie noriem, vzhľadom na najnovšie technické poznanie najneskôr po piatich rokoch, je z tohto článku zrejmé, že neplnenie zákonných povinnosti štátnych orgánov môže a má vážny dopad na požiarnu bezpečnosť. Ďalší vážny dôvod na to, aby sa tento stav zmenil je, že príslušníci HaZZ používajú tieto normy pri výkone štátneho požiarneho dozoru (ŠPD) napr. pri posudzovaní riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii. To, že štát nefinancuje tvorbu a aktualizáciu technických noriem ako pracovného prostriedku na výkon ŠPD a spolieha sa na financovanie občanmi alebo občianskymi združeniami je taký istý nezmysel, ako keby občan musel okrem platenia odvodov a daní, financovať zo svojej výplaty policajtom služobné zbrane na zabezpečenie vlastnej bezpečnosti. Zamyslí sa už niekto konečne na MV SR nad týmto úžasným nezmyslom a výsmechom odbornej verejnosti :?:
Prílohy
Graf STN 92 XXXX - menší.jpg
Graf STN 92 XXXX - menší.jpg (124.27 KiB) Zobrazené 3158 krát
Graf 73 80XX menší.jpg
Graf 73 80XX menší.jpg (77.92 KiB) Zobrazené 3158 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia
cron