Podvod alebo technický analfabetizmus krotiteľov bleskov?

Podvod alebo technický analfabetizmus krotiteľov bleskov?

od Gilian » August 16th, 2015, 3:39 pm

Začneme citáciou zaujímavého historického názoru Technickej inšpekcie SR, a.s., ktorý je zverejnený ako odpoveď na otázku na internetovej stránke TI SR:

http://www.tisr.sk/sk/otazky-a-odpovede ... denia.html

Otázka č. 23
Môžu sa aktívne bleskozvody montovať na obytné domy?
Odpoveď TI SR:
Aktívne bleskozvody sa montujú podľa národnej STN 34 1391:1998.
V roku 2007 sa zaviedol súbor európskych noriem EN 62305 v STN EN 62305 (34 1390). Po jeho zavedení sa museli najneskôr do 1.2.2009 zrušiť všetky národné normy (STN), ktoré boli v rozpore s týmto novým súborom. STN 34 1391:1998 bola v roku 2007 v rozpore s týmto súborom a preto STN 34 1391:1998 prešla nasledovnými zmenami:
̶ Zmena 1 z novembra 2004 – doplnenie národných poznámok a príloh.
̶ Zmena 2 z mája 2007 – STN 34 1391 je nahradená STN EN 62305-3 z mája 2007 a zároveň sa táto STN môže súbežne používať s STN EN do 1.2.2009.
̶ Zmena 3 z mája 2008 – uplatnenie požiadaviek zo súboru STN EN 62305, riziká zásahu bleskom sa stanovujú podľa časti 2, zavedené sú úrovne ochrany I. až IV., záchytná sústava na budovách vyšších ako 60 m sa inštaluje podľa časti 3 atď.
̶ Zmena 4 z augusta 2008 – v nadväznosti na zmenu 3 sa ruší zmena 2 z mája 2007 v celom rozsahu a STN 34 1391:1998 sa musí používať spolu so zmenami Z1 z novembra 2004 a Z3 z mája 2008.
Z uvedených zmien STN 34 1391:1998 vyplýva, že aktívne bleskozvody sa môžu aj naďalej montovať na obytné domy, ale musia vyhovovať aj súboru STN EN 62305 (34 1390). Zmenou Z2 mala byť norma pôvodne od 1.2.2009 zrušená, avšak zmenou Z3 boli odstránené rozpory so súborom STN EN 62305 a norma sa môže používať aj po 1.2.2009 pod podmienkou, že budú splnené aj požiadavky uvedené v zmene Z3.
Na stránke SÚTN je momentálne oznam, že bola vytvorené pracovná skupina na revíziu tejto normy a norma zatiaľ ostáva v platnosti.

Z odpovede a názoru TI SR je zrejmé, že aj samotná TI SR mala a určite aj dnes má mentálny problém pochopiť, čo si má vlastne o aktívnych zachytávačoch myslieť. Z bludiska, do ktorého čitateľa vťahuje odpoveď TI SR existuje iba jeden východ a síce ten, že aj v súčasnosti t. j. v roku 2015, je možné aktívny zachytávač namontovať na obytný dom len v prípade, ak celý bleskozvod vyhovuje súboru noriem STN EN 62305. Schyzofrénia odpovede TI SR je zaujímavá aj v dnešnom kontexte, pretože podľa nej má byť bleskozvod zároveň v súlade so súborom STN EN 62305 a zároveň v súlade s dnes platnou národnou STN 34 1398: 2014. To však nie je možné a ani prípustné, pretože pokiaľ EN stanovuje požiadavky ochrany pred bleskom, nemôže akákoľvek národná norma stanovovať iné požiadavky na ochranu pred bleskom. Ide o ten istý rozsah platnosti resp. o riešenie rovnakého predmetu bezpečnosti t. j. o ten istý blesk.
Preto je celá filozofia STN 34 1398:2014 v rozpore so súborom STN EN 62305, norma musí byť zrušená a kto na to má, nech si miesto klasických zachytávačov umiestni na obytný dom aktívne zachytávače, ktoré plnia rovnakú funkciu ako klasické, akurát sú krajšie a drahšie.
O tom, že toto je jediná technická pravda o aktívnych zachytávačoch sa môžete sami presvedčiť z výsledkov skúšok. Z mnohých protokolov, ktoré sú zverejnené na internete (nižšie sú linky na tieto dokumenty) sme v spolupráci s ochotným kolegom (Ing. Michenkom) pripravili analýzu výsledkov skúšok aktívnych zachytávačov a referenčných klasických zachytávačov v priložených dokumentoch. Výrobcovia aktívnych zachytávačov ohurujú spotrebiteľa „garantovaným“ časovým predstihom iniciácie výboja svojho výrobku, ktorý v skutočnosti neexistuje, pretože jeho „garantovaná“ hodnota je len výsledkom nerešpektovania platných matematických, fyzikálnych a štatistických metód a výsledkom používania tzv. Bulharských konštánt. V konkrétnom prípade, ktorý uvádzame, ide o výrobok spoločnosti T.S.T.LTD skúšaný v Číne v roku 2012 a druhý prípad je analýza výsledkov skúšok ESE zachytávačov tureckého výrobcu FOREND, ktoré boli vykonané v rumunskej skúšobni ICMET CRAIOVA.
Podľa francúzskej „biblie“ aktívnych krotiteľov bleskov (dokument „INERIS“ si môžete stiahnuť na uvedenom linku dole) sa na strane č. 34 a 35 uvádzajú v grafoch požadované rozdiely predstihu iniciácie výboja aktívneho a klasického zachytávača, ktoré absolútne neexistujú v prípade reálne hodnoteného aktívneho zachytávača. Zo spracovanej grafickej analýzy výsledkov skúšok oboch typov zachytávačov (ESE a FR) podľa dolu uvedených skúšobných protokolov je zrejmé, že skutočné pracovné oblasti oboch typov zachytávačov sa prelínajú a neexistuje žiadny „garantovaný“ časový predstih iniciácie výboja aktívneho zachytávača v porovnaní s referenčným klasickým zachytávačom. Napriek tomu, sa napr. v závere čínskeho skúšobného protokolu uvádza, že hodnota ΔTB aktívneho zachytávača je 60,675 μS. Bulharská konštanta pre dosiahnutie požadovaného výsledku, má v tomto prípade hodnotu požadovaného výsledku.
Pokiaľ sa takýmto „zázračným a vedeckým“ postupom hodnotenia výsledkov skúšok zabezpečuje na celom svete dôkaz vhodnosti aktívneho zachytávača a jeho neexistujúca výhoda v porovnaní s klasickým zachytávačom , tak to skutočne nepotrebuje ďalší komentár. To je totiž čistý podvod.

Analýza výsledkov čínskych skúšok
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Analyza_vysledkov_Test_report_Cina_ESE98_2012.xls
Podklady pre analýzu čínskych skúšok
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Cina_Test-report_ESE98_2012.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Katalog_ESE98.pdf
Analýza výsledkov rumunských skúšok
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Analyza_vysledkov_test_report_44305_44314.pdf
Podklady pre analýzu rumunských skúšok
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Test_report_ICMET_44305_FOREND.pdf
http://www.normalizacia.sk/engine/wp-content/uploads/2015/08/Test_report_ICMET_44314_FOREND.pdf
Francúzska biblia ESE
http://www.ineris.fr/centredoc/PDA.pdf
Priame linky na protokoly
http://www.mes.com.tw/tstlp/library/T.R.of%20SMART-ESE98%20LEADER.pdf
http://forend.com.tr/en/performance-certificates/?lang=en
http://www.antiatom.co.rs/pdf/Cosmos%20C60%20test%20report.pdf
http://www.antiatom.co.rs/pdf/Cosmos%20C40%20test%20report.pdf
http://www.antiatom.co.rs/pdf/Cosmos%20C25%20test%20report.pdf
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron