Podarilo sa - Previerka normy na Aktívne bleskozvody

Podarilo sa - Previerka normy na Aktívne bleskozvody

od Gilian » Jún 2nd, 2015, 8:02 am

Týmto článkom chceme informovať a zmobilizovať odbornú verejnosť v oblasti ochrany pred bleskom. Po 15 mesiacoch neustálej korešpondencie medzi Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR (s podporou časti odbornej verejnosti) a Úradom pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR sa podarilo presvedčiť ÚNMS SR na vykonanie krokov vo veci nedostatkov technickej normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Úrad na svojom webovom sídle zverejnil informáciu, že od 1. 6. 2015 vyhlasuje začiatok previerky tejto normy a žiada odbornú verejnosť o spoluprácu s cieľom nájdenia riešenia smerujúceho k realizácii účinných opatrení na ochranu stavieb a priestranstiev pred účinkami blesku na Slovensku. Odborná verejnosť by mala zaslať svoje pripomienky k tejto norme do 30. septembra 2015, aby sa následne vytvorila pracovná skupina (PS) s vyváženým zastúpením odborníkov zaoberajúcich sa ochranou pred bleskom. Na základe stanoviska PS bude norma STN 34 1398: 2014
buď:
znovu potvrdená;
alebo zrušená;
alebo nahradená revidovaným vydaním;
alebo doplnená zmenou.

Podrobnosti pripomienkového konania nájdete na linku: http://www.unms.sk/?dolezite_upozornenia

Navrhujem takú možnosť, aby pripomienky, ktoré budú zasielané jednotlivými odborníkmi na ÚNMS SR boli zverejňované aj na tomto diskusnom fóre, aby široká odborná verejnosť mohla sledovať proces previerky normy. Takýmto spôsobom sa zabezpečí transparentnosť názorov jednotlivých odborníkov. Stačí keď pripomienkujúci urobí jednoduchý krok a odošle odpoveď na tento článok, do textového poľa uvedie napr. "Toto sú moje pripomienky k STN 34 1398" a pripojí prílohu s formulárom pripomienok. Takto sa veľmi ľahko dostaneme k prehľadu pripomienok. Komu sa to nechce, kľudne môže poslať svoj pripomienkový formulár, ktorý už zaslal na Úrad na adresu sekretariátu APPO SR (sekretariat@appo.sk), ktorý ho uverejní na tomto fóre.
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Podarilo sa - Previerka normy na Aktívne bleskozvody

od lamacan » Jún 2nd, 2015, 9:57 am

Dobrý deň,

Chcel by som sa poďakovať za čas a snahu, ktorou Ing. Gilian dosiahol uvedený stav. Chcel by som naznačiť štruktúru, ktorú by sme mohli použiť na pripomienky. Každý by doplnil, čo môže a vie to podložiť zdrojmi odkiaľ čerpal. Je treba sa pripraviť na ostrý protiútok zo strany popieračov fyzikálnych a elektrotechnických zákonov (ďalej len popierači).
Osobne si myslím, že by uvedená norma mala byť zrušená úplne, na tom je treba stavať, nakoľko všetky ostatné kroky by aj tak viedli len k jej zrušeniu. Čím viac argumentov nazbierame, tým viac zosmiešnime popieračov.

1. Legislatívny rámec:

1.1 Rozpor s vyhláškami 234/2014 a 508/2009.
Každý, kto projektuje a montuje aktívny bleskozvod robí jeho užívateľovi v budúcnosti veľké legislatívne problémy, nakoľko podľa článku I, bodu 3 vyhlášky 234/2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 508/2009 je potrebné pri prehliadkach a skúškach zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny všetkých hladín ochrany (I až IV) postupovať v zmysle normy STN EN 62305 Ochrana pred bleskom. Nakoľko uvedená norma nepozná pojem aktívny bleskozvod, je úplne irelevantné používať normu STN 34 1398: 2014, nakoľko JEJ POUŽÍVANIE JE V ROZPORE z vyššie uvedenými vyhláškami.

Ďalej by som sem dal rozpor z odporúčaniami CENELEC, IEC atď.

2. Odborný rámec

Tu by som očakával výsledky vedeckých štúdií, dlhodobých meraní rôznych univerzít, nezávislých laboratórií a odborníkov...

3. Autorský a právny rámec

Sem by som uviedol všetky časti normy STN 34 1398: 2014, ktoré sú podozrivo totožné z STN EN 62305.
Určite je treba sa pýtať autora normy STN 34 1398: 2014 (ďalej len autor), odkiaľ prišiel k číslam, vzorcom a koeficientom. Nech preukáže ich platnosť meraním, výpočtami alebo skúsenosťami. V opačnom prípade je nutné uvedené hodnoty považovať za výmysel. A výmysly predsa nemôžu byť súčasťou normy. Pokiaľ autor prizná, alebo bude zrejmé, že uvedené čísla, vzorce a koeficienty sú totožné s tými, ktoré sú uvedené v norme STN EN 62305, norma sa dostáva do rozporu s autorským zákonom, navyše to hrozí medzinárodnou blamážou. Určite sa nenájde nikto, kto chce pracovať s normou, ktorá javí známky plagiátu. Už len z tohto hľadiska je potrebné v tichosti bez škandálov a medzinárodnej hanby normu STN 34 1398: 2014 zrušit.

4. Dôkazy nefunkčnosti aktívnych bleskozvodov

Všetky odborné články, najlepšie potvrdené súdnymi znalcami, popisujúce zlyhanie funkčnosti aktívnych bleskozvodov, fotografie, posudky atď.Prosím o komentáre, doplnenia, viem, že toho je veľa, čo máte na srdci, tak sem s tým. Je treba popieračov prečísliť argumentami. Oni vedia, že máme pravdu, len ju treba napísať.

S pozdravom

Ing. Branislav Gajdoš
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6
Registrovaný: December 23rd, 2014, 2:11 am


Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron