Koľko centimetrov je dosť?

Koľko centimetrov je dosť?

od Jozef Dano » December 24th, 2014, 1:03 am

Často sa stretávam s názormi a mylnými prezentáciami normy STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života.
STN EN 62305-3 článok 5.2.4

- ak je strecha z ľahko horľavého materiálu (pozn. ČO JE ĽAHKO HORĽAVÉ? ), je potrebné venovať starostlivosť dodržiavaniu vzdialenosti medzi vodičom zachytávacej sústavy a materiálom strechy. Na slamených strechách (pozn. neviem aká stavba sa takto za posledných 50 rokov realizovala? ), kde nie sú oceľové držiaky na uchytenie, je dostatočná vzdialenosť 0,15 m. Na iných horľavých materiáloch je dostatočná vzdialenosť väčšia ako 0,10 m.

Chcel by som sa pozastaviť najmä pri tých iných.
1) na Slovensku poznáme systém zatrieďovania stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň, čo podľa môjho názoru je systém prehľadnejší a presnejší a komplexnejší, ako povedať či je výrobok ľahko alebo ťažko horľavý. Viac informácii k presnému zatrieďovaniu stavebných výrobkov do tried podľa reakcie na oheň nájdete na stránke http://www.appo.sk v Technickom návode APPO TN 008 verzia 2013.12
2) koľko centimetrov je dosť?
Tak na túto otázku vedia jednoducho odpovedať základné výpočty z fyziky. V ďalšom texte uvediem zjednodušený výpočet oteplenia vodiča pri zásahu blesku podľa STN EN 62305-1.

začiatočné parametre:
materiál zvodového vodiča AlMgSi
priemer vodiča 8 mm (pozn. prierez vodiča q = 5,024 E-5)
LPL I teda 200 kA blesk
odporový ohrev špecifická energia W/R 10 000 kJ/
merná hmotnosť materiálu = 2700 kg/m3
----------------------------------------------------------------------------------
t-t0 = 1/a*(exp(((W/R)*a*R0)/(q^2 * y * Cw))-1)

kde t-t0 je oteplenie vodiča.

Riešenie tejto rovnice nám pre uľahčenie autori normy poskytli v tabuľke D.3.
V nami zadefinovanom prípade je oteplenie 52°C.
Pre porovnanie pri LPL I a rovnakom priereze je oteplenie u iných materiálov nasledovné:
Hliník: 52°C
Mäkká oceľ: 211 °C
Meď: 22°C

Výška najpouživanejších podpier je cca 5 cm, to znamená vzduchovú medzeru okolo 5 cm od horľavej strechy.
Preto sa teda pýtam ak bežná IPA, z ktorej sa zhotovuje strešný plášť má teplotu vznietenia 270 °C , dôjde pri ohriatí vodiča o 52 °C k vznieteniu strešného plášťa ak použijeme len 5 cm vysokú podperu? (pozn. neuvažovali sme ochladzovanie strechy dažďom ani teplotu vodiča na streche v lete)
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2
Registrovaný: December 18th, 2014, 2:42 pm

Re: Koľko centimetrov je dosť?

od Gilian » December 25th, 2014, 4:44 pm

Na základe uvedených skutočností v predchádzajúcom príspevku je zrejmé, že sa strešný plášť v uvedenom prípade nemôže vznietiť. Je však potrebné dodať, že problematika ukladania častí elektrických zariadení a elektrických rozvodov, medzi ktoré môžeme kľudne zaradiť aj bleskozvody sa dá veľmi prakticky riešiť aj z pohľadu STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich. Z tejto normy vyplýva podľa jej ustanovenia 4.1.1 nasledovná skutočnosť:

Najvyššia dovolená teplota elektrického zariadenia na priamu montáž do horľavých materiálov a na ne v miestach styku s horľavým materiálom môže byť najviac 115 °C. Uvedená teplota sa nesmie prekročiť ani pri poruchových stavoch, s ktorými sa uvažuje v príslušných predpisoch a normách (preťaženie, skraty, nevhodná obsluha, uvoľnenie elektrických spojov a pod.).

Takže pokiaľ je splnená táto teplotná podmienka aj u vodičov bleskozvodu, tak otázka „Koľko centimetrov je dosť“ vo vzťahu k vzdialenosti vodiča bleskozvodu od horľavých látok prestáva byť podstatnou.

Zaujímavou informáciou pre niektorých môže byť skutočnosť, ako sa vysporiadať s ukladaním skrytých alebo povrchových zvodov bleskozvodu v prípade horľavých vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Napriek tomu čo bolo povedané, sa podľa revidovanej STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), ktorá by mala vojsť do platnosti začiatkom roku 2015 pripravujú nasledovné požiadavky.

Norma uvádza, že na zhotovovanie tepelnoizolačného kontaktného systému v oblasti zvodu bleskozvodu zabudovaného do ETICS sa požaduje použiť tepelnú izoláciu aspoň s triedou reakcie na oheň A2 (nehorľavá) v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme s triedou reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 (teda nehorľavý). Zvislý pás tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň aspoň A2 musí presahovať zvod bleskozvodu vedený v ochrannej rúrke najmenej 200 mm na obidve strany. Uvedená požiadavka platí aj pre zvod bleskozvodu nezabudovaný v ETICS, ktorého kotviace prvky sú od povrchu zateplenej plochy vyložené menej ako 100 mm. Ak sú kotviace prvky vyložené viac ako 100 mm od povrchu zateplenej plochy, nepožaduje sa použitie tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň aspoň A2 v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0. Z dôvodu zabezpečenia ochrany ETICS pred vplyvom dynamických účinkov blesku sa musí zvod bleskozvodu zabudovaný do ETICS účinne ukotviť vhodnými kotviacimi prvkami do stavebnej konštrukcie podkladu najmenej každých 600 mm.

Pozrite si obrázky k týmto požiadavkám
Prílohy
Obr.1_maly.jpg
Obr.1_maly.jpg (42 KiB) Zobrazené 7218 krát
Obr.2_maly.jpg
Obr.2_maly.jpg (130.51 KiB) Zobrazené 7218 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm


Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron