Aktívne bleskozvody - nie či nie?

Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od lamacan » December 23rd, 2014, 2:48 am

Dobrý deň,

Som rád, že som prvým prispievateľom do diskusnej kategórie elektrotechnika a energetika a som rád, že môžem otvoriť tak vážnu tému, akou je používanie aktívnych bleskozvodov. Jedná sa o tému, ktorá ma mimoriadne zaujíma už len kvôli tomu, že sa jedná o život. Hneď na úvod odkryjem karty - som odporcom tohto zariadenia. Je to možno preto, že som sa naučil 1.Kirchhoffov zákon už v 15-tich rokoch a taktiež neverím v perpetuum mobile a už vôbec nie, keď ho vytvárajú Francúzi. Mám s ich silovými elektrotechnickými výrobkami rôznej napäťovej hladiny už svoje skúsenosti.
Moja otázka do diskusie znie, dokedy budeme na smiech domácej a svetovej odbornej verejnosti popieraním základných fyzikálnych zákonov? Výsledky nefunkčnosti aktívnych bleskozvodov sú podporene mnohými nezávislými skúškami a vedeckými prácami. A čo je hlavné - už aj v našom okolí začínajú blesky zisťovať, že ich nebude niekto opíjať rožkom a kľudne si buchnú aj do Bratislavského hradu a iných vládnych budov...príkladov je stále čím ďalej, tým viac.
Jedná sa teda o normu STN 34 1398:2014, ktorá je nehoráznym plagiátom a hybridom medzi STN EN 62305:2013 a akousi garážovou francúzskou normou NFC 17 102. Prečo prijímame normy, ktoré sú v rozpore s normami odporúčanými organizáciami CENELEC a IEC? Koledujeme si snáď o vylúčenie z týchto organizácií? To nám ten lobbing pár predajcov „okrasných" tyčiek stoji za to? Prečo ÚNMS SR pripustil, že sú v platnosti 2 rôzne normy, ktoré si vzájomne odporujú v mnohých článkoch? Prečo nie je nikde uvedené z čoho sa „okrasná" časť aktívneho bleskozvodu skladá?
A ešte zásadná otázka. Ako môže niekto projektovať vôbec podľa tejto „normy“, ak podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 234/2014 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. je nutne robiť revízie podľa STN EN 62305? Veď podľa tejto vyhlášky nevyhovie žiadny systém ochrany pred bleskom projektovaný podľa STN 34 1398:2014 (aktívne bleskozvody). Nie je to zámerné klamanie a zavádzanie občanov SR? To tu už nikto nič negarantuje?
Podľa mňa by sa malo riadiť heslom - radšej žiadny bleskozvod ako nefunkčný bleskozvod.
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6
Registrovaný: December 23rd, 2014, 2:11 am

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Gilian » December 23rd, 2014, 2:34 pm

Autor článku „Aktívne bleskozvody – nie či nie?“ prežíva asi podobnú technickú frustráciu, ako „armáda“ ďalších elektrotechnikov, pretože popieranie elektrotechnických zákonov na Slovensku vo vzťahu k ochrane pred bleskom je len paralelou k popieraniu platnosti platných právnych predpisov v oblasti technickej normalizácie a existujúcich pravidiel na tvorbu technických noriem. Aby sme nehovorili len všeobecne, tak na ilustráciu tejto skutočnosti Vám poskytneme niekoľko príkladov (dokumentov), akým spôsobom je možné sa postaviť k riešeniu problémov technickej normalizácie, konkrétne k autorom článku spomínanej problematike STN 34 1398. Po vydaní tejto normy v marci 2014 bolo na ÚNMS SR zaslané stanovisko odborníkov z APPO SR k vydaniu tejto normy s tým, že sa v ňom upozorňuje na zásadné pochybenia v súvislosti s platnými metodickými pokynmi na spracovanie normy, autorskými právami, atď. (pozrite prílohu 1 a 2). Na základe toho sme žiadali ÚNMS SR aby norma v takejto podobe bola stiahnutá a zrušená. Pokračovanie príbehu STN 34 1398 v ďalšom príspevku.
Prílohy
Stanovisko_APPO SR_k_vydaniu_STN 34 1398_1.jpg
Stanovisko_APPO SR_k_vydaniu_STN 34 1398_1.jpg (83.86 KiB) Zobrazené 11952 krát
Stanovisko_APPO SR_k_vydaniu_STN 34 1398_2.jpg
Stanovisko_APPO SR_k_vydaniu_STN 34 1398_2.jpg (27.85 KiB) Zobrazené 11952 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Gilian » December 23rd, 2014, 2:36 pm

Prekvapenie z odpovede ÚNMS SR (pozrite prílohu 1 a 2) bolo o to väčšie, že obsahovala okrem nič nehovoriacich formulácií vo vzťahu k nášmu upozorneniu na pochybenia vzhľadom na platné metodické pokyny na spracovanie normy a autorské práva aj to, že APPO SR nemala k obsahu normy žiadne pripomienky. V etape prípravy tejto normy sa totiž odborníci z APPO SR náhodným spôsobom (v júli 2012) dozvedeli o jej príprave a z vlastnej iniciatívy (nie ako sa uvádza v odpovedi ÚNMS SR) vyjadrili svoje pripomienky výhradne k terminológii z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb a k metodike výpočtu požiarneho zaťaženia pre tabuľku A.22. Návrh normy totiž nikdy nebol oficiálne či neoficiálne postúpený v akejkoľvek etape jej spracovania na pripomienkové konanie do komisie TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom, hoci problematika ochrany pred bleskom neodmysliteľne súvisí s požiarnou bezpečnosťou stavieb. To dosť zásadným spôsobom spochybňuje tvrdenie ÚNMS SR, že norma bola pripravovaná v súlade so Štatútom a rokovacím poriadkom a v súlade s metodickými pokynmi na normalizačnú činnosť. Pokračovanie príbehu STN 34 1398 v ďalšom príspevku.
Prílohy
Odpoved1_UNMSSR_aktivne_bleskozvody_1.jpg
Odpoved1_UNMSSR_aktivne_bleskozvody_1.jpg (87.14 KiB) Zobrazené 11952 krát
Odpoved1_UNMSSR_aktivne_bleskozvody_2.jpg
Odpoved1_UNMSSR_aktivne_bleskozvody_2.jpg (95.39 KiB) Zobrazené 11952 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Gilian » December 23rd, 2014, 2:41 pm

V spoločnosti odborníkov zatiaľ prebiehala a naďalej prebieha živá diskusia o tom, ako je možné, že na Slovensku je toto možné. Netrvalo dlho a našiel sa ďalší normálny človek a odborník, ktorý dlhé roky pôsobil a pôsobí v oblasti elektrotechniky (FEI STU Bratislava) a v oblasti technickej normalizácie. Doc. Ing. Ivan Bojna po preštudovaní predmetnej „normy“ napísal rozsiahly článok do odborného časopisu EE (3/2014), v ktorom absolútne presne odhalil jednak (lobby) pozadie, ktoré viedlo myšlienky spracovateľov a pravdepodobne aj niektorých „pracovníkov“ bývalého SÚTN a taktiež dokonalým spôsobom na 5-tich stranách opísal hlavné technické a iné nedostatky normy s vyjadrením úžasu, že také niečo je možné vydať ako platnú STN prostredníctvom štátneho úradu, ktorý je zodpovedný za kvalitu a technickú čistotu vydávaných noriem. Jeho závery sú totožné s našimi a navrhol normu v takejto podobe stiahnuť vzhľadom na to, že je v existujúcej podobe „neopraviteľná“. Táto skutočnosť aj množiace sa názory odbornej verejnosti nás viedli k tomu, že sme opäť upozornili ÚNMS SR na túto skutočnosť listom (pozrite prílohu 1), adresovaným novému vedeniu odboru TN, pretože mnohí aktéri tejto „story“ už na ÚNMS SR nepracujú. O to viac nás prekvapila a pobavila odpoveď vedenia odboru technickej normalizácie (pozrite prílohu 2), v ktorej závere sa uvádza, že predsa nám už raz odpovedali a odvolávajú sa na odpoveď, ktorú ste už čítali v predchádzajúcom príspevku. Nastal však zásadný posun v tom, že nám úrad odporúča podať podnet na opravu normy, pokiaľ sme v texte normy STN 34 1398 zistili technické nedostatky. Odhliadnuc od toho, že norma je v takejto podobe podľa odborníkov „neopraviteľná“ pokúsme sa v ďalších príspevkoch zosumarizovať technické nedostatky, aby sme presvedčili úradníkov, že na Slovensku platia prírodné, elektrotechnické aj iné zákony rovnako ako v iných krajinách sveta, pretože oni to podľa všetkého asi nevedia. Nuž sme na Slovensku!!
Prílohy
Opatovna_ziadost_APPOSR_o_napravu_1.jpg
Opatovna_ziadost_APPOSR_o_napravu_1.jpg (82.29 KiB) Zobrazené 11952 krát
Odpoved2_UNMSSR_aktivne_bleskozvody.jpg
Odpoved2_UNMSSR_aktivne_bleskozvody.jpg (59.86 KiB) Zobrazené 11952 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od lamacan » December 24th, 2014, 2:49 am

No ja žasnem, akým spôsobom sa správajú predstavitelia ÚNMS SR. Neviem, či to nazvať arogantne, alebo hrajú "mŕtveho brouka", alebo sú jednoducho tak hlúpi, alebo jednoducho sprosto klamú. Toto by sme si mali najskôr ujasniť. Potom môžeme ísť ďalej. Ja naozaj nečakám, že tam budú sedieť ľudia, ktorí poznajú základy elektrotechniky 1. ročníka strednej premyslenej školy elektrotechnickej, ale čo je moc, to je veľa. Nie sú to ani dobrí odborníci, ale ani úradníci. Povinnosťou úradníka je odpovedať na položene otázky a nie zahmlievať. Ja by som im neodbytne písal a konkrétne si pýtal odpovede na otázky. A nakoľko máme dočinenia s úradníkmi takého kalibru, je treba písať jednoduché listy na úrovni základnej školy, ktoré budú obsahovať len jednu otázku a v žiadnom prípade nie zloženú vetu. Len škoda papiera.
Ti ľudia stále nepochopili základnú vec a síce, že samotný aktívny bleskozvod jednoducho nefunguje. Každý, kto takéto ducháriny podporuje, vážne ohrozuje ľudské životy a tu sa dostávame do roviny trestného zákona. Chápem obchodníčkov s týmito haraburdami, že im ide len o peniaze. Tí ani len netušia, takže spánok majú dobrý. Projektanti, čo to "projektujú" majú možno už aj zlé sny, pretože neverím, že by vedeli otvoriť autocad a nemali by aspoň základné znalosti elektrotechniky, čiže im tam niečo nehrá, ale aj tak...rýchle prachy predsa nesmrdia...videl som zopár takých "projektov". Nuž ale keď úradník ide ako valec a propaguje niečo, čo je v rozpore s inými normami, s fyzikálnymi zákonmi a taktiež existuje nespočet zdokumentovaných príkladov nefunkčnosti, tak tam to proste naozaj smrdí.
Je treba sformulovať neodškriepiteľné dôkazy, na ktoré musí úradník, obchodník a projektant povedať - áno, je to tak. A keď povie nie, tak buď sa odborne znemožní, alebo potom naozaj ísť až do extrému a uvažovať o verejnom ohrození, pretože je to tak...
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6
Registrovaný: December 23rd, 2014, 2:11 am

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Gilian » Január 9th, 2015, 1:11 pm

Pokračujeme v internetovom seriáli "Aktívne bleskozvody - nie či nie?". Na základe odpovede ÚNMS SR z 16.12.2014 , ktorú sme dostali na našu opätovnú žiadosť na zjednanie nápravy v súvislosti s návrhom na zrušenie STN 34 1398: 2014 sme znovu napísali a zaslali 5.1.2015 reakciu na túto odpoveď z uvedením konkrétnych vážnych pochybení, ktoré predmetná norma obsahuje. Urobili sme tak z dôvodu toho, že nás k tomu vyzval ÚNMS SR v odpovedi z 16.12.2014, že pokiaľ sme zistili technické nedostatky v STN 34 1398: 2014, tak máme podať podnet na opravu normy. Obsah listu uvádzame v prílohách tohto článku. Dúfame, že nové vedenie odboru technickej normalizácie pochopí, akých vážnych pochybení sa dopustili príslušní pracovníci vtedajšieho SÚTN, ak dovolili vydanie takejto technickej normy, ktorá jednak porušuje všetky zásady spracovania a prípravy normy, je technickým nezmyslom pretože popiera platné zákony a je nebezpečná. Veríme, že ÚNMS SR nebude ďalej kryť tieto vážne pochybenia svojich zamestnancov, či už bývalých alebo terajších, pretože si musia uvedomiť, že výplatu majú každý mesiac v roku od nás (daňových poplatníkov) a majú sa za svoju prácu zodpovedať taktiež nám.
Prílohy
Priloha_1.jpg
Priloha_1.jpg (233.34 KiB) Zobrazené 11863 krát
Priloha_2.jpg
Priloha_2.jpg (151.69 KiB) Zobrazené 11863 krát
Priloha_3.jpg
Priloha_3.jpg (194.66 KiB) Zobrazené 11863 krát
Ing. František Gilian
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Dekanek1 » Január 9th, 2015, 3:05 pm

Vážení kolegovia, tiež som sa pred pár rokmi zaoberal problematikou aktívnych bleskozvodov z pohľadu ochrany pred požiarmi. So závermi kolegov môžem len a len súhlasiť - sme na smiech celej Európe (samozrejme okrem Francúzska). Pripájam dôkazy dôsledkov ochrany objektov aktívnymi bleskozvodmi po zásahu bleskom. Za pozornosť stojí, že ropná spoločnosť MOL (Maďarsko) má vo svojich podnikoch vrátane a.s. Slovnaft používanie aktívnych bleskozvodoch zakázané.
Prílohy
Obr.3 -mensi.jpg
Obr.3 -mensi.jpg (71.59 KiB) Zobrazené 11832 krát
Obr.2.jpg
Obr.2.jpg (67.22 KiB) Zobrazené 11832 krát
Obr.1-menší.jpg
Obr.1-menší.jpg (51.53 KiB) Zobrazené 11832 krát
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2
Registrovaný: December 22nd, 2014, 11:49 am

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Dekanek1 » Január 9th, 2015, 3:39 pm

A ešte pripájam záverečnú časť článku o požiari fermentora po zásahu bleskom z časopisu 112 hoří. Tu sa za príčinu vzniku požiaru považuje aktívny bleskozvod.

Ing. Ján Dekánek
špecialista PO
Prílohy
Druha_strana_clanku_vystrihnuta.jpg
Druha_strana_clanku_vystrihnuta.jpg (137.88 KiB) Zobrazené 11827 krát
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 2
Registrovaný: December 22nd, 2014, 11:49 am

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od lamacan » Január 10th, 2015, 3:25 am

Dobrý deň,

Som rád, že sa pripájajú ďalší, ale asi budem musieť spropagovať tento server aj u elektrotechnikov. Posledné údery blesku mimo aktivákov u nás v Bratislave boli na hrade a ešte kdesi na budove ministerstva. Najhoršie na tom je, že žiadne dôsledky to v hlavách kompetentných nezanechá. Ako vraví jeden kolega z Čiech, asi naozaj musíme čakať na zásah človeka, aby sa ľady pohli. Je to veľmi smutné, že až tak hlboko táto „demokratická“ spoločnosť klesla. Bolo by dobre posielať uvedené zlyhania aj so žiadosťou o zrušenie kompetentným osobám a následne každý ďalší dôkaz nefunkčnosti by sa mohol pripočítať ako ich bremeno. Ale podľa mňa bez trestného oznámenia, najlepšie hromadného to nepôjde ďalej.

Braňo Gajdoš
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 6
Registrovaný: December 23rd, 2014, 2:11 am

Re: Aktívne bleskozvody - nie či nie?

od Gilian » Január 20th, 2015, 12:15 pm

Aj na základe živej komunikácie na tomto diskusnom fóre sa včera 19.1.2015 uskutočnilo rokovanie zástupcu Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR (APPO SR) a odborníkov na ochranu pred bleskom so zástupcami oboru technickej normalizácie ÚNMS SR, okrem iného, aj na tému naposledy zaslaného návrhu APPO SR na stiahnutie STN 34 1398:2014. V rámci rokovania bolo predložené množstvo podstatných technických aj procesných argumentov podporujúcich návrh na stiahnutie tejto normy a vzájomne boli argumentované postoje vo vzťahu k tejto problematike. V zmysle záverov rokovania bolo dohodnuté, že APPO SR trvá na svojom návrhu a Úradu poskytne do 10 dní ďalšie technické údaje a praktické príklady, ktorými len zdôrazní opodstatnenosť kritických názorov širokej technickej verejnosti na kontroverznosť obsahu tejto technickej normy. Preto by bolo veľmi vhodné, aby ste sa aj Vy, ktorí máte odborné praktické skúsenosti s nedostatkami alebo negatívnymi dôsledkami aplikácie aktívnych bleskozvodov podieľali na poskytnutí Vašich poznatkov na podporu tejto aktivity. Preto Vás chceme vyzvať k zaslaniu Vašich podnetov predkladateľovi návrhu na zrušenie STN 34 1398: 2014 na e-mailovú adresu sekretariat@appo.sk

Podľa deklarovaných postojov zo strany ÚNMS SR je ochota tento problém vyriešiť čo v najkratšom čase aj s pomocou Vašich technických a praktických skúseností. Takže pokúsme sa o spoluprácu.
Obrázok užívateľa
 
Príspevky: 43
Registrovaný: December 9th, 2014, 12:12 pm

Ďalší

Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť
cron