Získanie výhod z noriem

Tu sú niektoré príklady podnikov, ktoré majú úžitok z používania noriem a tiež sa rozhodli, že sa aktívne zapoja do normalizácie.

Elysee Irrigation Ltd – Priemyselné plastové potrubie
Táto firma so sídlom na Cypre, je popredným výrobcom plastových rúr a tvaroviek pre zavlažovanie, zásobovanie vodou, káblové aplikácie, kanalizácie a odvodnenie. Spoločnosť využíva príslušné európske a medzinárodné normy a tiež sa aktívne zúčastňuje normalizačných činností prostredníctvom cyperskej organizácie pre normalizáciu (CYS).

„V našej mysli, nie je pochýb o tom, či by sme mali používať normy, alebo nie. Použitie noriem nie je len o zlepšení kvality konkrétnych výrobkov. Jedná sa hlavne o získanie odpovedí na každodenné otázky a ďalej posúva hranice našej technológie.“
Panos Protopapas, generálny riaditeľ Elysee Irrigation Ltd a člen CEN/TC 155 (Plastové rozvodné a ochranné potrubné systémy).

Bender Group – Elektrické bezpečnostné zariadenia
Bender GmbH & Co KG je nemecká firma s viac ako 60 ročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania elektrických bezpečnostných zariadení pre všetky druhy priemyslu, od zdravotníctva až po solárnu energiu. Dnes Bender Group predáva svoje výrobky zákazníkom po celom svete, prostredníctvom spoločností a agentúr vo viac než 80 krajinách, vrátane Kanady, Číny, Indie, Ruska a USA.

„Aktívna účasť na normalizácii je pre Bendera veľmi dôležitá a vidíme to ako súčasť našich strategických cieľov. Úspech našej spoločnosti závisí na našej schopnosti byť v súlade s príslušnými normami a tak to dáva zmysel, aby sme sa aktívne zapojili, s cieľom ovplyvniť obsah týchto noriem.“

Molok Ltd – Výroba odpadových kontajnerov
Viac ako 20 rokov, fínska spoločnosť Molok Ltd vyvíja, vyrába a dodáva na trh systémy zberu odpadu, ktoré uľahčujú recykláciu s využitím podzemných kontajnerov. Molok uplatňuje príslušné európske normy a aktívne sa podieľa na práci technického výboru CEN, ktorý je zodpovedný za nakladanie s odpadom (CEN/TC 183).

„V dôsledku noriem máme možnosť zabezpečiť, aby naše výrobky rešpektovali všetky relevantné predpisy, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť a umožnili nám zúčastniť sa výberových konaní pre verejné obstarávanie. Zapojili sme sa do normalizácie, aby sme si pomohli a boli informovaní o najnovších trendoch a nadchádzajúcom vývoji, ktorý bude mať vplyv na našich zákazníkov a naše podnikanie.“