Čo je technická normalizácia?

Technická normalizácia je stanovenie a používanie pravidiel zavádzajúcich poriadok do činnosti v danej oblasti ku prospechu a za účasti záujemcov najmä pre dosiahnutie celospoločenskej optimálnej hospodárnosti, pri dodržaní funkčných a bezpečnostných požiadaviek.

Prečítajte si viac o normách a procesoch, ktoré ich vytvárajú: